Utställningar

Karoliner och täljsten

Utställningen som finns i samma hus som Hanriis Café handlar om byn Handöls märkliga historia – en historia som är intimt förknippad med såväl täljsten som Armfeldts karoliner. Läs mer på sidorna Täljsten respektive Karoliner, se menyn ovan.

Både utställningen och Handöls kulturhus ägs av Stiftelsen Handöls kulturhus, bildad av Åre kommun, Handöls Täljstens AB och Jämtlands läns museum tillsammans. Kulturhuset är tänkt att vara en tillgång för turismen i Västjämtland. Kulturhuset är egentligen en ombyggd gammal såg, belägen i närheten av täljstensfabriken i Handöl.

Utställningen är producerad av Jämtlands läns museum. Utställningsansvarig är Anders Hansson, Jämtlands läns museum.

Läs mer om täljsten under Historia.
Läs mer om karolinerna under Historia.

Geologisk utställning

Här finns även en mindre geologisk utställning med spännande mineral från hela världen.